Archiv für das Tag 'Flip'

uɐıʌɐʞlɐɯ uıǝ ǝıʍ uǝqıǝɹɥɔs ‚dılɟ

18. Oktober 2009

dılɟ :uǝqıǝɹɥɔs ɥɔnɐ sǝ ʇsuuɐʞ np pun uǝsǝl sǝ uǝuuǝoʞ ɹıʍ ‚ɯnɹsɹǝpuɐ ɹǝpo ɯnɹ os

So rum oder andersrum, wir koennen es lesen und du kannst es auch schreiben: Flip

Share